Maarten Luther
Lezen: Deuteronomium 31:8
2 minuten

Wat de meeste mensen van de bekende hervormer Maarten Luther weten, is dat hij een moedig mens was. En ik kan ook niet anders zeggen dat de strijd tegen het corrupte Rome van destijds een daad van ongehoorde moed is geweest. Stel je voor: één man, slechts in het bezit van zijn habijt en zakmes, die het waagt om de machtigste institutie ter wereld te trotseren. ‘Mijn geweten is in het Woord van God gevangen…. Hier sta ik, ik kan niet anders.’

Genade maakt moedig

Waar ik van onder de indruk ben, is dat het leren leven van genade alleen, mensen – en dus ook Luther – moedig maakt. Voor alle terreinen van het leven, of het nu huwelijk of seksualiteit is, burgerplicht en politiek bedrijf, onderwijs en wetenschap: overal en altijd moet er opnieuw geluisterd worden naar het Woord van God.

Dat het leren leven van genade alleen, mensen moedig maakt
Lezen: Deuteronomium 31:8

De les aan de kapper

Luthers les aan zijn kapper kun je inspireren voor een leven dicht aan Gods Vaderhart.

Hij benadrukt dat er rust en stilte nodig is voor de overdenking wie God is en wie Hij is voor mij. Luther raadde daarom zijn kapper aan om voorafgaand aan het gebed enkele psalmen te lezen, ‘om het hart te verwarmen’. Dan gaat zijn raad als volgt verder:

Neem een half uur de tijd, lees het Bijbelgedeelte rustig door. Overweeg dit gedeelte in rust en laat de geestelijke waarheid ervan tot in je hart komen. Neem dan bijvoorbeeld twee inzichten die je in het bijzonder helpen.

Vraag je dan vier dingen af:

  1. aanbidding: hoe kan ik op basis hiervan God loven en prijzen?
  2. berouw: hoe kan het dat ik ’t in mijn leven niet zo goed voor elkaar krijg om hiernaar te leven? Wat gebeurt er met mijn gedrag – slechte emoties of houding – als ik dit steeds blijf nalaten?
  3. dank voor het evangelie van genade: hoe kan ik de Heere Jezus danken dat Hij zijn Vader zo heerlijk aan ons heeft geopenbaard?
  4. een nieuw begin: hoe zet dit alles me aan tot een nieuw begin, een nieuwe dankbaarheid en liefde voor God? Hoe kan ik in mijn leven laten zien dat de waarheid van Christus’ liefde me helder voor ogen staat?

Luther zei:

Zoals een schoenmaker schoenen maakt en een kleermaker kleren, zo moet een christen bidden. Dat is zijn vak. – Els van Dijk

Els van Dijk

1 maand geleden

Deuteronomium 31:8

8De HEER zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.’