De IZB inspireert je terug te komen bij je eerste Liefde

FirstLove geeft christenen een inhoudelijke impuls, die inspireert om Jezus te volgen en je geloof te verdiepen. FirstLove wil je helpen om Hem te weerspiegelen in je dagelijkse leven. Het doel is dat meer mensen meer van Jezus gaan zien.

FirstLove is een bewust prikkelende naam met een knipoog naar de actualiteit en die raakt aan wat vrijwel iedereen bezighoudt: liefde. Het is tegelijkertijd een verwijzing naar de diep in de Bijbel gewortelde notie dat het God te doen is om ons hart. Zelf Hij heeft ons in liefde geschapen en zijn liefde bracht Hem tot het zenden van zijn Zoon. Zijn liefde vraagt onze liefde. Ze is zelfs de samenvatting van alles wat God van ons vraagt (bijv. Matth. 22:37-40).

Intermenselijke liefde en trouw zijn niet vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor onze liefde naar God. De Bijbel laat zich lezen als een eeuwenlang drama van ontrouw van de kant van mensen richting God. Soms hard en wreed, dan weer sluipend en als uit gemakzucht laten mensen liefde verbleken. Hoe subtiel dat kan gaan, is te lezen in Openbaring 2:4. De gemeente van Efeze laat veel goede dingen zien. Maar desondanks krijgt ze te horen: ‘Ik heb tegen je dat je eerste liefde hebt verlaten.’ Blijkbaar kan dat tussen de goede bedrijven door gebeuren: je eerste liefde verlaten.

FirstLove - Regen

Er zijn tegenwoordig minstens zoveel bedreigende factoren voor onze liefde naar God en naar onze naaste als ten tijde van de brief aan Efeze. Misschien nog wel meer dan toen. De hoeveelheid verleidingsbronnen is enorm. De agenda’s zijn zo volgestopt dat we nauwelijks tijd nemen om bij God te zijn. We delen ons leven op in fragmenten: op veel terreinen van het leven komt het niet eens in je op om aan te denken. Ook al wil je Jezus volgen en kun je daar best een en ander over zeggen, veel dingen vragen om aandacht en nemen je hart in beslag. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf is hoog gegrepen. Er gaapt een gat tussen zondag en maandag. Tussen wat je zou willen ten opzichte van God en je naaste en wat je waarmaakt. De tijd om te bidden verkruimelt. Onrust jaagt ons voort. Je dreigt kleurloos te worden door het wegsijpelen van de liefde. Als je wilt getuigen kun je soms met geen mogelijkheid de juiste woorden vinden en het geloof is niet meer herkenbaar als drijfveer van je daden. Het uitdelen van het evangelie stokt.

FirstLove biedt de helpende hand en herinnert aan de liefde van God. Het roept de herinnering wakker aan de vreugde die Gods liefde werkt. Het woord first is tegelijkertijd kritisch, omdat het ons wijst op andere liefdes in ons leven die we prioriteit zijn gaan geven. Firstlove spoort ons aan om terug te keren.

FirstLove wil inspireren, verlangen wekken, stimuleren tijd voor God te maken, oproepen naar Hem terug te keren en een voorproefje geven van leven dichtbij God. Het doel is dat je, wanneer je dichter bij Jezus leeft, meer laat zien van de liefde die je leven heeft geraakt.

Schrijvers

De bijdragen worden geleverd door de volgende personen:

Andries Knevel

Theoloog en presentator

Cocky Drost

Relatietherapeut

Sjaak van den Berg

Directeur IZB en predikant

Gertine Blom

Predikant van de Protestantse Gemeente Sauwerd-Adorp-Wetsinge in Groningen en initiatiefnemer van www.vromevrouwen.nl

Johan Timmer

Columnist en werkzaam in het onderwijs

Eline de Boo

Hoofd IZB Vandaag, schrijver van onder meer bijbelstudies en fictie

Els van Dijk

Directeur EH

Nelleke Plomp

Theoloog

Nienke de Ronde

Theoloog, predikant en werkzaam bij IZB

Pieter-Jan Rodenburg

Schrijver

Robert Duiker

Kerkelijk werker, projectleider op het gebied van onderwijs en jeugdwerk en student Theologie