Waarachtig
lezen: Johannes 16: 5-15
3 minuten

Afscheid nemen heb ik altijd lastig gevonden. Maar soms moet het. Jezus verlaat ons. Hij maakt plaats voor de Heilige Geest. Die Geest (van Christus) zal ons inwijden in de waarachtigheid van God, van Jezus. (Johannes 16: 13) Veel omvattender dan Jezus in zijn aardse leven kon. Tot op de dag van vandaag. Er komt geen einde aan Gods openbaring. Want Hij openbaart zich nog steeds, in ons.  

Alles goed en wel, maar ik zou dat graag ervaren. Wellicht herken je dat, een diep verlangen om God te ervaren als persoon. Als we vorm geven aan ons geloof, door te zingen, te bidden, samen te vieren, te rouwen, te klagen, de bijbel te bestuderen, zoeken we naar woorden en beelden om het onzegbare toch te zeggen. Hoe mooi taal ook is, het blijft behelpen. Ervaren gaat woorden te boven 

Ervaren gaat woorden te boven.
lezen: Johannes 16: 5-15

Jaren geleden maakte ik een vrouw wegwijs in het geloof. Ze was terminaal patiënt en stond open voor God. Ze had vrijwel niets van huis meegekregen. De gelijkenis van de verloren zoon was de sleutel. Op een morgen zei ze tijdens een van onze vele gesprekken dat ze tot geloof was gekomen. En ze verlangde nadrukkelijk dat ik haar omhelsde. Ik heb dat gedaan al was dat pastoraal onverantwoord. Ik oordeelde toen (en nu nog) dat het voor haar een bezegeling was. Het was eenmalig. Vijf dagen voor haar overlijden sprak ze met mijn vrouw. Ze wilde gezalfd worden. Ze vroeg wat ze allemaal moest opgeven en veranderen in haar leven. Mijn vrouw antwoordde: ‘Niets. God omhelst je, Hij houdt van je, nu, zoals je bent.’ Dat gaf haar de rust die ze zocht. Vlak na Pasen overleed ze. En werd ze omhelsd… 

Waar ik naar verlang, een echte ontmoeting met God, zal me pas ten deel vallen als ik Hem zie, van aangezicht tot aangezicht. Voor nu blijft het bij fragmenten, vluchtige momenten van diepe ontroering, van bijna tastbare liefde. Ook van verootmoediging, van berouw en schuldbelijdenis. Als ik me overgeef en restloos toevertrouw aan God ervaar ik soms waar ik naar verlang. Dat Hij er is, vlakbij. Het gebeurt als ik alleen ben, of in een kleine kring. Maar de meeste tijd is God verborgen. Hij luistert, verhoort, zorgt en handelt. Maar laat zich niet ervaren. Zo voedt Hij mijn verlangen. Naar de jongste dag. Dan zal Hij alles in allen zijn. 

Johan Timmer

12 maanden geleden

Johannes 16: 5-15
Nu ga Ik weg, naar Hem die Mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: “Waar gaat U naartoe?” Jullie zijn verdrietig om wat Ik jullie gezegd heb. Maar dit is de waarheid: het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem naar jullie zenden. Wanneer Hij komt zal Hij de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: zonde – dat ze niet in Mij geloven, gerechtigheid – dat Ik naar de Vader ga en jullie Me niet meer zien, oordeel – dat de heerser van deze wereld is veroordeeld.
Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft.