Lezen: Romeinen 3:24
3 minuten

Het beeld is wel bekend. Vroeger toen je jong was knokte je wel eens op het schoolplein. (ik heb het over jongens en niet over meisjes, denk ik). Laat ik maar voor mezelf spreken. Soms lag je boven, maar soms was die andere jongen een stukje sterker. En wat er dan aan het einde van de knokpartij gebeurde: je vroeg als overwonnene om genade, zeker als je tegenstander zin had om nog wat op je in te beuken. De gouden regel op het schoolplein was vervolgens dat die genade ook verleend werd. Dan kon je weer opgelucht ademhalen, hoewel je natuurlijk wel een tijd als ‘loser’ werd gezien. 

Ja, dat smeken om genade. In de Bijbel komt het ook veel voor. Lees de psalmen maar eens. Vaak is het David die door eigen schuld in de problemen is gekomen, en dan de Here God om genade smeekt. Het woord “genade” is een van de kernwoorden van de Bijbel. Want het is de gunst van God voor ons mensen die dat niet verdiend hebben. 

Wij vinden het maar moeilijk om van de gunst van God te leven, als we onszelf telkens weer tegenvallen.
Lezen: Romeinen 3:24

Ja, dat verdienen. Dat is iets wat de hele kerkgeschiedenis een rol heeft gespeeld. Want wij mensen vinden het maar moeilijk om van de gunst van God te leven, zeker als we onszelf telkens weer tegenvallen. En als dat zo is vragen we ons af of God niet een keer, maar wel honderd keer, of duizend keer ons zijn genade wil schenken. Dat is inderdaad voor ons moeilijk voorstelbaar.  Een paar keer op het schoolplein halen we nog net, maar iedere dag? En heel veel momenten op een dag? 

Luther, om zijn naam maar te noemen, geloofde het ook niet. Hij deed van alles om de genade te verdienen (vasten, bidden, zijn lichaam pijnigen), maar het lukte hem maar niet. Natuurlijk lukte het hem niet, zeggen we nu. Want genade kan je niet verdienen. Het moet je geschonken worden. En laat dat nu net in de tekst uit Romeinen 3 staan. Het staat er eigenlijk dubbel: iedereen wordt uit genade, die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Jezus Christus heeft verlost. 

Het is een heel volle zin, maar het staat er echt: uit genade, die niets kost. Dubbel dus. Alsof Paulus het ons wil inprenten: beste mensen, God heeft genade voor jullie. En weet je, die genade kost niets. Mooi om die passie van Paulus hier te zien.  En hoe dat mogelijk is? Jezus Christus heeft de prijs betaald. Het bonnetje met onze schuld is verscheurd. Er is genade. Voor iedereen. 

Andries Knevel

9 maanden geleden

Romeinen 3:24

En iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus.